Velux

Vi står for design af Velux-koncernens magasin, som bliver distribueret til alle medarbejdere i koncernen. Ud over dansk udkommer magasinet på seks yderligere sprog. Vi håndterer sprogskifte processen for samtlige sprog. Velux’ afdelinger i de respektive lande har selv mulighed for rette korrektur direkte i pubikationen.