Domstolsstyrelsen

Boje Mobeck har udviklet nyt koncept for magasinet, RETTEN RUNDT. Konceptet består af nyt bladhoved, skrifter, farver og format. Billedsiden er blevet styrket væsentligt.